Jdi na obsah Jdi na menu
 


Astrální svět

24. 3. 2008

Astrální svět

Svět fyzických věcí a jevů, v němž člověk žije a který vnímá, je odrazem astrálního světa. V astrálu se preformuje, uchovává, ale také odráží všechno psychofyzické dění vnímatelného životního prostředí. Je to také svět vášní a přání. Astrál je dynamickým či energetickým zdrojem všech forem života a je tak univerzálním zdrojem - rezervoárem veškeré tvořivosti, který se projevuje ve vnímatelném světě duchovními i fyzickými výtvory.Vše je jako negativ v rovině astrálu, kde dostávají zvláštní "astrální" formu, která se pak v našem vnímatelném světě projeví jako forma fyzická. Život těchto fyzických, resp. psychofyzických forem se pak promítne zpět do astrálu a tvoří zde pověstnou "astrální kroniku života", z níž je možné číst minulost, přítomnost, budoucnost. Jsou zde i různé astrální útvary vznikající z výbuchů lidských afektů a vášní, elementálové, elementárové (viz Lexikon magických pojmů v Knize kouzel).Různé životní útvary - fluida mohou ulpívat na předmětech a místech. Astrálními silami jsou nasycena místa, kde se odehrávalo něco dramatického (místa sebevražd, vražd, kláštery, nevěstince, obydlí lakomců, popraviště). Astrální síly přitahují místa, kde byla prolita krev nebo sperma, neboť tyto dvě lidské "šťávy" jsou jakýmsi fyzickým pojítkem s astrálem, jsou nositely života.Astrální útvary (bytosti) lze chápat jako bytosti, protože jsou nadány pohybem, určitými sklony a jistou mírou inteligence. Každé psychické hnutí, ať už je to myšlenka či emoce, vytváří astrální útvar, který žije ve vazbě na svého tvůrce a současně ve vazbě na jiné astrální útvary. To, co spiritisté nazývají duchy nebo dušemi zemřelých jsou vlastně elementárové nebo jen pouhé larvy či elementálové.Astrální vír - je zvláštní pohyb astrálního světla (dynamická substance astrálu, která tvoří životní prostředí astrálních útvarů a je jejich zdrojem života na psychofyzické úrovni), který může být vyvolán vyslovením magických formulí, neúmyslně afektem, určitou činností - např. koitem. Astrální vír je prostředek praktické magie a způsobuje změny ve vibracích věcí a jevů. Astrální víry přitahují již existující astrální bytosti (útvary) a umožňují mágovi s nimi komunikovat, řídit je, případně ovládat.


Legenda:
Θ - mág
Ο - psychofyzická forma v astrálu, astrální tělo fyzického objektu
Δ - astrální bytost
- fyzický objekt
- mágova akce, vytvářející tzv. astrální vír (příčina)
- předěl fyzického a astrálního světa
- vliv na fyzický objekt (následek)
– → - mágem ovlivňovaný fyzický objekt


Mág způsobuje změny ve fyzickém světě prostřednictvím astrálu. Hlavním prostředkem magie je tedy astrální svět.

Každá věc vzniká nejprve v božském světe "v principu", tzn. v možnosti být stvořena, analogicky k myšlence člověka. Princip pak dosáhne astrální rovniny a manifestuje se zde v negativu. Nevytváří se přesný obraz principu, nýbrž jeho licí forma. Jakmile vznike, je stvoření v astrálu hotovo. Teprve potom začíná stvoření na fyzciké rovině, ve viditelném světě.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář